رباط صلیبی و آسیب های آن

امروز در مجله اینترنتی زندگی سالم زانو به بررسی رباط صلیبی و آسیب های آن می پردازیم.

 

Posterior Cruciate Ligament Graphic 1 - رباط صلیبی و آسیب های آن

رباط صلیبی قدامی چیست؟

رباط صلیبی قدامی یکی از رباط های مهم مفصل زانو است.

ثبات هر مفصل بستگی به سالم بودن ساختمان رباط آن مفصل دارد و اگر مفصلی تحرک زیادی در حالت طبیعی داشته باشد، نقش رباط یا رباط های آن مفصل اهمیت بیشتری می یابد.

قدرت رباط صلیبی قدامی معادل رباط طرفی داخلی یا MCL و نصف قدرت رباط متقاطع پشتی یا PCL است.

این رباط ازجمله رباطهایی است که به هنگام فعالیتهای شدید آسیب میبیند.

در ورزشکاران حرفه ای پارگی رباط صلیبی قدامی شایع است و به پارگی ACL معروف است.

اگر نیروی اعمال شده خیلی زیاد باشد، احتمال پارگی رباط طرفی داخلی و منیسک داخلی به همراه پارگی رباط متقاطع جلویی وجود دارد.

 

درجات آسیب

آسیب رباط صلیبی قدامی درجه ۱ :پارگی خفیف است. ناپایداری وجود ندارد و میزان خونریزی پایین است.

آسیب رباط صلیبی قدامی درجه۲ :خونریزی وجود دارد و پارگی ناقص است. به دلیل پارگی ناقص تاحدودی بی ثباتی وجود دارد.

آسیب رباط صلیبی قدامی درجه ۳ :از هم گسیختگی فیبرها کامل است (پارگی کامل) .

در پارگی کامل رباط متقاطع جلویی به ویژه در ورزشکاران حرفه ای یک صدای پوپ از طرف بیمار گزارش میشود.

این صدای پوپ با احساسی از خالی نمودن زانو ایجاد میگردد.

در لحظه پاره شدن درد شدید است اما پس از آن کاهش می یابد.

چون خونریزی در مفصل (همارتروز) بعداً اتفاق میافتد درد ثانویه ناشی از آن وجود خواهد داشت. اما درصورت پارگی ناقص به علت وجود درد شدید، امکان ادامه فعالیت پس از آسیب غالباً وجود ندارد.

 

شایعترین علل آسیب

هنگامی رباط صلیبی قدامی پاره می شود که در اثر ضربه، انتهای فوقانی درشت نی (تیبیا) نسبت به ران (فمور) به سمت جلو رانده شود یا زانو شدیداً به سمت عقب حرکت کند.

شایعترین مکانیسم پارگی رباط صلیبی قدامی چرخش زانو به خارج است.

محل پارگی ممکن است در ناحیه اتصال این رباط به انتهای تحتانی ران، انتهای فوقانی درشت نی و یا در وسط باشد.

 

عوامل دیگری که در پارگی ACL موثرند:

۱ -عوامل محیطی: ورزشهایی که با پریدن و دویدن در ارتباطند احتمال آسیب رباط افزایش مییابد.

۲ -علل آناتومیک: احتمال آسیب رباط متقاطع جلویی در قسمت میانی، بیشتر از نواحی دیگر است.همچنین در خانمهای ورزشکار، پارگی رباط بیشتر اتفاق میافتد.

۳ -علل هورمونی: با افزایش سطح هورمون استروژن، احتمال پارگی ACL بیشتر است.

Darryl knee before the op - رباط صلیبی و آسیب های آن

نحوه تشخیص پارگی رباط صلیبی:

پارگی رباط صلیبی می تواند به صورت کامل یا ناقص باشد.

پارگی این رباط اغلب همراه با آسیب رباط های دیگر، کپسول مفصلی، غضروف و یا منیسک است.

در اکثریت موارد تورم مفصل به علت خونریزی داخلی وجود دارد و این تورم در عرض چند ساعت بروز می کند.

گاهی به علت گیر افتادن انتهای باقی مانده رباط صلیبی پاره شده، باز شدن کامل زانو غیرقابل انجام می باشد.

باید دقت داشت که پارگی رباط صلیبی قدامی ممکن است همراه با دررفتگی یا نیمه در رفتگی کشکک زانو باشد بنابراین باید کشکک زانو هم با دقت معاینه شود.

 

حمیدرضا رنجبر

محقق حوزه زیست شناسی و سلامت پزشکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا