آیا مهم است که چه ساعتی از روز ورزش می کنید؟

دو تیم از محققان که جنبه های مختلف ورزش در موش ها را بررسی می کنند ، دریافتند که زمان روز ممکن است بر بهره وری فعالیت بدنی تأثیر بگذارد. دانشمندان قبلاً ثابت کرده اند که ریتم شبانه روزی با متابولیسم ما در تعامل است. ( ریتم شبانه روزی یک فرد شامل تغییرات جسمی ، روحی و رفتاری می شود که یک چرخه ۲۴ ساعته را دنبال می کند.)

این الگوهای رفتاری در پاسخ به نور و تاریکی است و وابسته به ساعت شبانه روزی می باشد ، که از زمان خورشیدی پیروی می کند. ریتم های شبانه روزی در اکثر موجودات زنده وجود دارد.

1 2 - آیا مهم است که چه ساعتی از روز ورزش می کنید؟

دو تیم از محققان تصمیم به بررسی چگونگی تأثیر زمان روز بر پاسخ بدن به ورزش گرفتند.

 

گاد اشر که در گروه علوم بیومولکولی در انستیتوی علوم ویزمن فعالیت می کند ، نویسنده ارشد اولین مطالعه است ، در حالی که پائولو ساسون-کورسی(Paolo Sassone-Corsi) از مرکز اپی ژنتیک و متابولیسم در دانشگاه کالیفرنیا (UC) ، ایروین ، نویسنده ارشد دوم است.

اشر می گوید:

[su_quote]کاملاً شناخته شده است که تقریباً همه جنبه های فیزیولوژی و متابولیسم ما توسط ساعت شبانه روز مشخص می شود.” “مطالعات قبلی از آزمایشگاه ما نشان می دهد که حداقل ۵۰٪ از متابولیسم ما شبانه روزی است ، و ۵۰٪ از متابولیت های بدن ما بر اساس چرخه شبانه روزی نوسان می کنند. منطقی است که ورزش یکی از مواردی است که تحت تأثیر قرار می گیرد. [/su_quote]

بررسی پاسخ موش ها به ورزش این دو مطالعه تأیید می کنند که ریتم شبانه روزی نقش اساسی را در نحوه واکنش بدن به حرکت بدنی ایفا می کند. هر دو تیم پیوند بین زمان روز و عملکرد ورزش در موش ها را مورد بررسی قرار دادند. این موجودات شبانه هستند ، بنابراین برای اینکه نتایج آن قابل ارتباط با انسان باشد ، محققان مجبور بودند به جای زمان ساعت ، روی مراحل فعال و استراحت موشها تمرکز کنند. در مطالعه اول ، نتایج حاصل از ویژگی های آن در سلول متابولیسم ، اشر و تیم ، عملکرد ورزش موش ها را در زمان های مختلف روز با قرار دادن آنها در تردمیل ها در مرحله فعال خود مقایسه کردند. موش ها در مراحل بعدی این مرحله عملکرد بهتری داشتند ، به این معنی که “عصر موش” زمان بهتری برای ورزش آنها بود. در عصر موش ، سطح ترکیبی به نام ۵-aminoimidazole-4-karboxamide ribonucleotide (ZMP) بالاتر بود. ZMP برای سوخت و ساز بدن ضروری است زیرا مسیرهای متابولیکی را که منجر به تجزیه گلوکز و اسیدهای چرب می شوند ، فعال می کند.

این شکست به فعال سازی AMPK ، یک تنظیم کننده متابولیک سلولی اصلی متکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ZMP ممکن است در افزایش ظرفیت ورزش در عصر نقش داشته باشد. اشر می گوید: “جالب توجه است که ZMP یک آنالوگ درون زا AICAR ) آمینو ایمیدازول کربوکسامید ریبوزید) است ، ترکیبی که بعضی از ورزشکاران برای دوپینگ از آن استفاده می کنند.

محققان با تجزیه و تحلیل عملکرد ورزش در ۱۲ انسان ، یافته های خود را بنا نهادند. آنها با استفاده از اکسیژن به عنوان معیاری از راندمان ورزش ، نتیجه گرفتند که شرکت کنندگان نیز در شب نسبت به صبح عملکرد ورزشی بهتری دارند. بررسی چگونگی تغییر ماهیچه در ورزشSassone-Corsi و تیم همچنین عملکرد موش ها را بر روی تردمیل ها ارزیابی کردند ، اما آنها روی تغییراتی که ورزش در بافت عضله موش ایجاد می شود ، تمرکز کردند.

نتایج آنها در متابولیسم سلول ظاهر می شود. با استفاده از این رویکرد ، آنها توانستند فرایندی را که منجر به تجزیه گلوکز و اکسیداسیون لیپیدها (چربی سوزی) می شود ، بررسی کنند. یافته ها نشان داد که ورزش پروتئین به نام فاکتور ۱-آلفا القاء هیپوکسیا (HIF-1α) را به روش های مختلف در ساعات مختلف روز فعال می کند. HIF-1α با تحریک ژنهای خاص به تغییرات سطح اکسیژن در بافت بدن پاسخ می دهد.

ساسون-کورسی(Sassone-Corsi) می گوید: “منطقی است که HIF-1α در اینجا مهم باشد ، اما اکنون ، ما نمی دانیم که سطح آن براساس زمان روز در نوسان است یا نه.” محققان براساس یافته های خود نتیجه گرفتند که ورزش در ابتدای مرحله فعال موش ها نسبت به انتها تأثیر مفیدی بر متابولیسم دارد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اثر ورزش در اواخر صبح مثبت تراست.

3 2 - آیا مهم است که چه ساعتی از روز ورزش می کنید؟
با این حال ، باید در نظر داشته باشید که هر دو مطالعه از موش ها استفاده کرده اند و ارتباط این یافته ها به انسان ممکن است پیچیده باشد زیرا الگوهای رفتاری در افراد مختلف متفاوت است. ساسون-کورسی نتیجه می گیرد: “شما ممکن است یک فرد با متابولیک صبحگاهی باشید ، یا ممکن است یک فرد با متابولیک شبانگاهی باشید و این موارد را باید در نظر گرفت .”داشتن اطلاعات از میزان سوخت و ساز بدن در ساعات مختلف شبانه روز میتواند در انتخاب بهترین زمان برای فعالیت بدنی و ورزش را در اختیارتان قرار دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا