بیماری ها

عفونت چشم چیست؟
عفونت های چشم هنگامی رخ می دهد که میکروارگانیسم های مضر مثل باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها، به بخش های مختلف چشم یا اطراف آن حمله...