مجله

ماهنامه زندگی سالم هر ماه در حوزه سلامت و پزشکی به صورت رایگان منتشر می شود. زندگی سالم به همت گروهی متولد شده است که در تکاپوی تسهیل گفت و گوی نیازهای فردی و سلامتی از جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی ایست.

دکمه بازگشت به بالا