فرزند پروری مستبدانه، درست یا نادرست؟

در ادامه روش های فرزند پروری و تربیت فرزندان امروز در مجله اینترنتی زندگی سالم، به بررسی فرزند پروری مستبدانه می پردازیم.

Picture2 - فرزند پروری مستبدانه، درست یا نادرست؟

 

روش فرزند پروری مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین و از نظر کنترل اجباری بالا از نظر استقلال دادن پایین است.

والدین مستبد سرد و طرد کننده هستند.

آنها برای اعمال کنترل فریاد میکشند، دستور میدهند، عیبجویی و تهدید می کنند.

نگرش آنها این است: این کار را انجام بده چون من از تو خواسته ام آن را انجام دهی.

آنها برای فرزند خود تصمیم میگیرند و انتظار دارند کودک تصمیم آنها را بی چون و چرا قبول کند.

اگر کودک مقاومت نشان دهد والدین مستبد به فشار و تنبیه متوسل میشوند.

این والدین بسیار پرتوقع بوده و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند.

فرزندان والدین مستبد مضطرب و ناخشنود هستند،عزت نفس پایینی دارند و وقتی ناکام می شوند با خصومت واکنش نشان می دهند.

پسران بخصوص واکنش بالایی از خشم و سرپیچی نشان میدهند.

گرچه دخترها نیز به رفتارهای برون ریزی می پردازند ولی آنها به کاوش علاقه ای ندارند و تکالیف دشوار آنها را از توان می اندازد.

 

colourbox13221438 full - فرزند پروری مستبدانه، درست یا نادرست؟

 

والدین مستبد علاوه بر کنترل مستقیم ناموجه به نوع ظریف تری به کنترل روان شناختی نیز می پردازند

آنها در ابزار کلامی، فردیت و دلبستگی کودکان به والدین دخالت کرده و در آنها دخل و تصرف می کنند.

این والدین که دوست دارند تقریبا در مورد هرچیزی برای کودک تصمیم بگیرند.

این والدین غالباً در عقاید،‌ تصمیم گیری ها و انتخاب دوستان مداخله می کنند.

هنگامی که آنها ناخشنود هستند، محبت خود را دریغ کرده و آن را به اطاعت کودک وابسته و مشروط می کنند.

آنها توقعات زیادی نیز دارند که با توانایی های در حال رشد کودک متناسب نیستند.

کودکانی که در معرض کنترل روان شناختی قرار می گیرند،‌ مشکلات سازگاری نشان می دهند.

این کودکان رفتارهای پرخاشگرانه ، اضطراب، کناره گیری و سرپیچی را بروز می دهند.

حمیدرضا رنجبر

محقق حوزه زیست شناسی و سلامت پزشکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا