زندگی سالم > سلامتی > سیاه زخم ، علائم و راهکارهای پیشگیری و درمان آن
سیاه زخم
سایز نوشته:
رنگ نوشته:

تعریف سیاه‌زخم  :

 • سیاه‌زخم بيماري عفوني حيوانات است.
 • ازجمله بیماری‌های مشترك انسان و دام به شمار ميايد.
 • انسان به‌طور اتفاقي در اثر تماس با دام يا فراورده‌های دامي آلوده بدان مبتلا می‌شود.
 • پوستول بدخيم -شاربن-تب طحالي-بيماري پشم ريسان

اهميت بهداشتي:

 • سیاه‌زخم باعث بروز مرگ‌ومیر فراوان در دام‌ها
 • باعث وابستگي اقتصادي و سياسي
 • موجب افزايش مرگ‌ومیر در انسان
 • بيوتروريسم

 

باسیلوس آنتراسیس

عامل اتيولوژيك:                          

 • باسيلوس انتراسيس(باسيل شاربن) هوازي –گرم مثبت- میله‌ای شكل ( رويشي Vegetative واسپور)
 • اسپور باكتري سالها(تا۲۰ سال)در خاک و فراورده‌های دامي زنده می‌ماند.
 • اسپور عامل مهم در انتشار بيماري است.

ساختمان انتي ژنيك :

 • انتي ژن كپسول
 • انتي ژن سوماتيك
 • توكسين سياه زخم: سه بخش حساس به حرارت دارد
 • ۱-انتي ژن محافظت‌کننده(PA )
 • ۲-فاكتور كشنده(LF )
 • ۳-فاكتور تورم‌زا(EF )

اپيدميولوژي:

 • شاربن بيماري مخصوص حيوانات به ويژه دام‌ها
 • انسان ميزبان اتفاقي است
 • سیاه‌زخم انتشار جهاني دارد.تنها نحوه و میزان انتقال ان دركشورهاي مختلف متفاوت است.
 • مناطق اندميك: اسياوخاورميانه-اسياي صغير-جنوب اروپاوشمال افريقا
 • در امريكا ۸۰ درصد در رابطه با صنعت بقيه در رابطه با كشاورزي است.

 

مخزن:

 • مخزن نهايي باسيل سیاه‌زخم خاك است.
 • عواملي نظير PH حدود ۶و شرایط محيطي اوايل بهار در تكثير باسيل دخالت دارند.
 • هرگاه شرايط مناسب باشد باسيل سیاه‌زخم تا چندين سال در خاك می‌تواند زنده بماندوتكثيريابد.

 

راههاي انتقال سیاه‌زخم:

 • تماس مستقيم با حيوانات آلوده
 • تماس با پشم-مو-پوست-استخوان و سایر فراورده‌های آلوده

 

 • استنشاق افشانه‌های آلوده(بيو تروريسم)
 • خوردن گوشت و شير و ساير مواد آلوده به باسيل شاربن
 • دريك همه‌گیری در ژاپن در سال ۱۹۶۴ از ۳۵۶ مورد گزارش‌شده ۱۰۲ نفر مشكوك به نوع گوارشي بودند
 • گاهي تلقيح اسپور در پوست توسط گزش حشره آلوده و یا از طريق كيسه حمام و يا سفيداب صورت می‌گیرد
 • انتقال انسان به انسان از طريق نوعي برس تهیه‌شده از نخل

 

سیاه زخم

اشكال باليني سیاه‌زخم:

 • پوستي
 • گوارشي
 • ريوي
 • مننژيت

نشانه‌های باليني شاربن پوستي    :

 • شایع‌ترین چهره باليني اين بيماري است.
 • دوره نهفتگي ۳تا۱۰روز
 • در محل ورود باسيل يك پاپول كوچك با خارش كم
 • بعد از ۲۴تا۴۸ ساعت به وزيكول با هاله قرمزرنگ
 • ادم بدون گوده گذار
 • زخم بدون درد و بدون خارش
 • بعد از چند روز ناحيه خونريزي دهنده سیاه‌رنگ در بخش مركزي وزيكول
 • با تخليه مايع وزيكول زخم فرورفته با حدود مشخص و اسكار سیاه‌رنگ در وسط آن
 • بعد از ۱تا۳ هفته اسكار سیاه‌رنگ جدا می‌شود.
 • شاربن پوستي جوشگاه مختصري باقي خواهد گذاشت.
 • ادم بدخيم(ادم مالين)با تشكيل بول-ادم منتشر-تب شديد وتوكسمي

سیاه‌زخم گوارشي:

 • دوره نهفتگي ۱تا۷ روز.
 • شاربن گوارشي به اشكال دهاني حلقي و شکمی.

 

 • در گرفتاري دهاني حلقي :تب-تورم دردناك غدد لنفاوي گردن-ضايعات قاعده زبان همراه با ديسفاژي و گاهي ديسترس تنفسي
 • در گرفتاری روده‌ای:تب-درد شكم-تهوع و استفراغ خوني(هماتمز)-اسهال خوني –سپتسمي واسيت خوني پيشرونده
 • معمولاً بعد از مصرف گوشت آلوده خام يا با پخت ناكافي

 

شاربن ريوي  Wool Sorters                Disease

 • دوره نهفتگي ۱تا۳ روز
 • يك دوره مقدماتي شبيه عفونت ويروسي دستگاه تنفسي
 • افزايش تب-تنگي نفس-stridor -هيپوكسي و کاهش فشارخون و مرگ در ظرف ۲۴ ساعت
 • درگرافي قفسه صدري عريض شدن مدياستن به علت مدياستينيت هموراژيك

 

مننژيت شاربني:

 • اين شكل سیاه‌زخم نادرترين نوع بيماري در انسان است.
 • ميكروب از راه خون در جريان سپتسمي يا از راه اتموييد دراثر دست‌کاری زخم بيني به مننژ می‌رسد

 

تشخيص باليني:

 

درشاربن پوستي وجود اسكار سیاه‌رنگ مركزي با حلقه‌ای از وزيكول در اطراف آن و ادم بدون گوده گذار و بدون درد و خارش و فقدان چرك مويد تشخيص است

تشخيص آزمایشگاهی:

رنگ‌آمیزی گرم و کشت ازترشحات وزيكول ها

Boxcar-shaped Bacilli in Gram Stain

 • ميزان مرگ ناشي از سیاه‌زخم استنشاقي در حدود ۱۰۰-۸۶ درصد (با درمان‌هاي جديد از اين رقم كاسته شده است).
 • نوع پوستي درمان شده با كمتر از ۵% مرگ و نوع درمان‌نشده با ۲۰% مرگ مواجه مي‌گردد.
 • نوع گوارشي در ۱۰۰% موارد كشنده واقع مي‌شود.

درمان و پيشگيري دارويي:

 • داروي انتخابي پنی‌سیلینG كريستال ۴ ميليون هر۴تا۶ ساعت براي ۷تا۱۰ روز به‌صورت وريدي
 • استرپتومايسين يا جنتامايسين در بعضي موارد
 • سيپروفلوكسازين ۴۰۰ میلی‌گرم هر۸ تا۱۲ ساعت به‌صورت وريدي
 • داكسي سيكلين ۲۰۰ میلی‌گرم ابتدا ،سپس ۱۰۰ میلی‌گرم هر ۸ تا۱۲ ساعت به‌صورت وريدي

پيشگيري از شاربن در مواقع Outbreak&Biologic Warfare

 • سيپروفلوكسازين ۵۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز
 • داكسي سيلين ۱۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز
 • طول مدت پيشگيري ۶ هفته در افراد غیر ایمن
 • ۲هفته بعد از سومين دوز واكسن

 

 • درمان با آنتی‌بیوتیک علائم سيستميك را کاهش می‌دهد
 • مانع از ایجاد اسكارنمي شود
 • درمان موضعي مؤثر نيست
 • دست‌کاری زخم شاربني كنترانديكه است.
 • درواقع ادم شديد و وسيع و مننژيت شاربني ازكورتيكواستروييدها می‌توان استفاده نمود.
 • جداسازي تماسي در مورد شاربن پوستي بايد انجام شود.
 • انتقال انسان به انسان ثابت نشده است.در (شاربن ريوي)

ايمونيزاسيون:

 • دو نوع واكسن موجوداست.
 • ۱-زنده ضعيف شده ۲- کشته‌شده
 • اثربخشی واكسن۵/۹۲ %است

۵/۰ ميلي زير جلدي در هفته‌های ۰و۲و۴ و دوباره در ماه‌های ۶و۱۲و۱۸ و سالي يك يادآور

منبع : سایت زندگی سالم

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *