داروها

قرص پروپرانولول ، موارد مصرف و عوارض آن چیست ؟

قرص پروپرانولول داروی ضد استرس و تپش قلب می باشد که اخیرا هم در بین دانش آموزان شایع شده است چون این دارو ضد استرس است و همه چیز را کنترل می کند. این باور غلطی است که همه داروها بدون عوارض هستند. شاید مصرف بیش از حد قرص پروپرانولول سبب اعتیاد به این دارو […]